رهگذرای دوست داشتنی 
سلام 
اینجا خودمم ، میون هیاهوی این روزای شلوغ و در هم و برهم 
همون دخترک گوشه ی اتاق طلایی 
دخترکی بیست و اندی ساله که خودشو انداخته تو دریای طب ...