کسی که اینا رو می خونی 

بدون اینجا یه نفر هست که داره می میره 

دق میکنه 

داره تمام تلاششو میکنه که دل عشقشو نرم کنه 

تمام سرمایه فکری و روحیشو گذاشته 

دل نگرانه 

چرا 

بخاطر اینکه جلوی چشمش به دلیارش میگن حالتو می پرسیم بعدا 

دارم میمیرم 

چرا نفهمیدی هنوز ؟ 

چرا نمی فهمی 

میشه خدایا حال منو دریابی و یه کاری کنی درست شه ؟ 

دیگه طاقت ندارم 


.

.