یک سال و نیمه دارم روش های مختلف خواستن و اجابتو امتحان می کنم 

اما فکر کنم تازه الان اکسپرت شدم 

می خوام بدون مقاومت رو نداشتنش 

خوشحالم نسبتا:) درست میشه ؟ اگه خدا بخواد