رابطه ی بین آدما عجیبه ! 

واقعیتایی هست که نمیشه عوضش کرد 

علاقه هایی هست که می تونه روز و شب رو بگیره میتونه ساعت ها به فکر بندازتت می تونه خواب و بیداری رو با هم قاطی کنه 

امروز یه جا خیلی خجالت کشیدم

اونجا که تو یه جمعی که برام مهم بود فکر بدی روم شد 

ناراحتم از ته قلبم بخاطر اینکه صرف یه تصمیم اشتباه و یه تقدیر سخت حالا خجالت زده ام 

خدا مواظب من هست ؟

قطعا هست 

قطعاهست و من منتظر بهترینام

سالروز شاملو جان امروزه 

آه ای یقینِ گم‌شده،

ای ماهیِ گریز

در برکه‌های آینه لغزیده توبه‌تو!

من آبگیرِ صافی‌ام، 

اینک! به سِحرِعشق؛

از برکه‌های آینه راهی به من بجو!