امام حسینی که به طرز معجزه اسا دل یکی مثل منو یه عصر جمعه تو کنج اتاقم مثل یه عروسی شاد می کنه 

حتما هم حواسش هست که ضربه نخورم 

مواظبم هست که بهم امید داده و قطعا هم اجابت می کنه خواسته ی منو 

چون میدونه امید رو ناامید کردن خیلی بده 

در رسم معرفتش نیست دست خالی برگردوندن 

درست میشه 

با همه ی اتفاقای کوچیک و بزرگ میشه اونی که من منتظرشم 

ان شاءالله 

من و تو یکی شوریم

از هر شعله‌یی برتر،

که هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست

چرا که از عشق

رویینه‌تنیم.شاملو جان