سلام 

نمی دونم تا چه حد در جریان زندگی من هستید واقعیتش از اینکه بگم همه چیرو می ترسم 

می دونم اینم که برای سومین بار بیام اینجا همینجوری بدون حرف بگم برام دعا کنید طلب بی مزه ایه 

چی کار کنم اخه؟ 

امروز یه آدمی که اصلا توقع نداشتم دلم رو شکست و دیگه فکر نمی کنم ببینمش 

خسته شدم از آدمای نصفه نیمه محدود به چهارساعت خاطره تو ذهنم 

ولی منو دعا کنید

توروخدا 

سردر گمم نمی فهمم ماجراهای زندگیم رو 

سعی می کنم همه چی درست باشه اما بازم اوضاع ...

خیلی خسته ام