سلام 

دسترسی به نت نداشتم و درگیر اسباب کشی بودیم بالاخره 

درسا شدت گرفته 

امروز رفتم دکتر و بررسی کرد و جواب ازمایشات جدید بهتر بود ❤️

دوم مهر ماه تولدشه 

گرچه دیگه نه شرعی نه سببی نه نسبی و هیچگونه به هم مربوط نمیشیم اما ...

میام و از ماجرا های دانشگاه براتون می نویسم 

فعلا