بریم سر قرار سه شنبه 
نوشتید استرس هاتون رو ؟
من نوشتم 
١. نگران نمره ی درسمم 
ج: اومد هفده و نیم مزد زحمتای من بود :)
٢. نگران اینم که دکمه ی لباسم کنده نشه 
ج: دقیقا جلو در واحد کنده شد ، برگشتم جیم ثانیه دوختمش)
٣. نگران سلامتی پدرم 
وقت دکتر داره 
ج: سرم شلوغ شد تو دانشکده یادم رفت خودم زنگ بزنم 
زنگ زد و الحمدلله بدک نبود 
٤. نگران تامین پول خونه جدید که هر روز تاخیر در دادنش ششصد هزار تومن جریمه داره 
ج : دعا کنید 
٥.نگران کاریم که سومین باره دارم انجامش میدم 
ج: گند زدم ، اما زنده امر
٦. نگران اینم که بعد بحثم با یکی از بچه ها اتفاق و طرز فکرای بدی بشه 
ج: به جهنم ، زودتر از این باید متوجه میشدم طرف رو باید بزارم کنار 
٧. نگران آینده و ازدواجمم راه درست زندگیم 
ج: گر نگهدار من انست که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد 
٨. پول ندارم در حال حاضر 
ج:  بدون جواب اصلا مهم نیس واقعا برام 
٩. نگران برادرم هستم درمورد یه سری چیزا 
ج: دو ساعت وقت گذاشتم باهاش کار کردم 
هنوز نگرانم 
١٠. سلامتی خودم و جواب ازمایشا و ...
ج: تهش که چی ؟ خوب زندگی کنم حالا کم یا زیاد 


پ ن : 
معجزه کرد ، خیلی اروم ترم ، یه عالمه چیز مزخرف دیگه ام خودم حال نداشتم تایپ کنم 
امتحانش کنید خیلیاش بیخودیه 
شب به خیر...z