سلام 

امروز تا اینجای کار اوضاع خوب نیست 

برای بار سوم در کاری دچار مشکل شدم و افتضاح بود 

هنوز هیچ درسی نخوندم و باید بکوب شروع کنم 

خوابم میاد و یه بلاگ خوندم به نام دکتر روژین که غم گلومو فشار داد 

دنیا خیلی عجیبه 

و خوب یه چیز دیگه اینکه 

خیلی خیلی خیلی دلم هوای اغوش داره ...

به بهانه ی هفدهمین سالروز مرگ شاعر عزیز دل احمد شاملو :

ای تمامیِ دروازه‌های جهان !

مرا 

به بازیافتنِ فریادِ 

گم شده‌ی خویش 

مددی کنید...