سلام 

خوب حالم زیاد خوب نیست 

حقیقتش از استرس اینکه لاین بندیم با یه سری از بچه ها میفته که دوست ندارم

برای مهمانی بخش داخلی و اطفال سخت میگیرن و من واقعا باید مهمان شم 

برای اینکه یه عالمه درس نخونده دارم و برای نمره های نیومده

برای اینکه دلم به مطلبی رو خیلی می خواد و چشم انتظارم 

و برای اینکه امسال تا شهریور یه عالمه کار همزمان رو باید ببرم جلو

اما 

من خدارو دارم 

مطمئنم برای لاین و مهمانی خودش بی دردسر بهترینو برام پیش میاره 

می دونم با شروع مهر ماه اتفاقی که منتظرشم همونجوری تمام و کمال میفته 

می دونم سفر شهریورم و پاس و امتحان و گواهیم درست میشه 

دعا دعا دعا