این رواست واقعا ؟
رواست که دلم مونده پیش کلی لباس تابستونی و زمستونی آف خورده و یه کیف لوازم ارایش خوشگل اما پولشو ندارم 

رواست که یه عالمه کتاب خوب ذخیره دارم که وقت خوندنشو ندارم ؟
رواست که دلم یه مسافرت خوب می خواد و هیچ کدوم خونه نیستیم ؟
نه من نه خواهرم که اونم پزشکی می خونه ؟

تازه درصدد جابه جایی خونمونیم اگه خدا بخواد 
خونه ی جدید رو امروز رفتم دیدم 
اتاقاشو دوست نداشتم زیاد 
طبقه ی یک و نیمه و نورش هم زیاد نیس و برای من معتاد به افتاب جذاب نبود 
اتاق مثل اینجا به تراس باز نمی شد و پنجره کوچیک بود یه کم  
بعد تو تبلیغ زده بود ویوی ابدی رو به پارک که در اصل دار و درخت بود فقط:/
من نمی تونم از اتاق طلایی و مربع خوشگل اینجام دل بکنم :((
.
رواست که فردا شیش صبح باید دانشکده باشم در حالی که دیشب نخوابیدم چون امروز امتحان داشتیم ؟
.
.
.