نمی دونم اسفند یا بهمن این متنو نوشتم 

.

فیلم بدی نبود

ژانرش تراژدی درام  

یه دیالوگ فیلم خوب بود : تو این دوره زمونه هیچکس اونقدر که شما فکر می کنی علیه السلام نیست 

دختر بیمار قلبی خوب بازی کرده بود پسرک عاشق پیشه اش هم 

پریناز ایزد یار و مصطفی زمانی همونی بودن که هستن اما این معنی اینو نمیده که بد باشن 

دوگانگی خوبی بود 

پایان فیلم هم عجیب بود اما خوب و شریف و درست 

خوب بود در مجموع