امشب برنامه ی ماه عسل رو میدیدیم 
خانومی رو آورده بودن  که در هجده سالگی بخاطر پسری که چیزی نداشت جلوی تمام خانوادش ایستاده بود و  فرار کرده بود تا با او ازدواج کند 
پدر فرهنگیه خودش رو مجبور به تن دادن به خواسته اش کرده بود ،  خانه زندگی و حتی درآمد پسر را تقبل کرده بود ، ازدواج کرده بود بچه دار شده بود و طلاق !
علت طلاق : 
خیانت 
بعد مجری محترم لا بلا ی صحبت هایش میگفت 
مرد شیطنت کرده !!! خانوم شما ببین چی کار کردی که شیطنت کرده ؟!!!
عجیب نیست که صحبت کردن انقدر غریب شده بینمان ؟
اگر مشکلی داری صحبت کن ، حلش کن 
نشد ، جدا شو 
از زیر بار مسائل روحی بعد از جدایی سالم و اصلاح شده  بیرون بیا 
و بعد 
برو شخص دیگری را با هر روشی انتخاب کن و کنارش بخواب :/
نام وقاحت های مرد را شیطنت گذاشتن و در عوض دنبال مشکل در خانومی درمانده از شکست عاطفی و زندگی گشتن که نشد برنامه سازی 
قطعا مشکل از هر دو طرف بوده اما آیا من برای اینکه کسی در حقم اشتباه کرده بروم بکشمش ؟ 
گند بزنند به زندگی هایمان که نه ایمان درش پررنگ شده نه منطق 
با حیوان چه فرقی داریم ؟