امروز ده رجبه 
ولادت حضرت علی اضغر شش ماهه 
ولادت اماممون امام جواد (ع ) 
نذر می کنم هر سال این موقع بریم اعتکاف  
میشه ؟ میشه باب الحوائجم باشین 
میشه ؟ مثل امروز که تنهام نزاشتین ؟
میشه حواستون باشه بهم ؟
.
گفتند جواد است سر راه نشستیم 
در جمع گدایان خبری بهتر از این نیست
.
او که در شش ماهگی باب الحوائج میشود 
.