دارم به پارسال همین موقعم فکر میکنم 
به دغدغه هام ، به نگرانیام و حرص خوردنام و به استرس ها و آرزوهام 
و البته به حال الانم ، به خنده های امروزم و به فکر و خیال این آخر هفته 
درسته که از طوفان پارسال هنوز اثرایی مونده 
هنوز خیلی از شبا خواب بد میبینم ، هنوز سریع اشکم میاد و بی قرار و نگرانم تو بعضی از لحظه ها 
اما می خوام بگم بهتون که الان خوبم و می خندم 
می خوام بگم که خیلی از نگرانیای پارسالم الان مسخره به نظر میان 
می خوام بگم که یه بار دیگه طوری شدم که میتونم با تمام وجودم از خدا چیزی بخوام 
و میخوام بگم که همه چیزه دنیا گذراس 
پس همین الان نگاه کنین به حالتون 
ناراحتین ؟ عزیزی رو از دست دادین ؟ قلبتون شکسته ؟ نگران داشتن بچه این ؟ داشتن خونه ؟ داشتن یه زندگی موفق ؟ بهتر شدن حال مادرتون ؟ حل و فصل شدن کارای فردا تو سر کار ؟ وام ؟ اجاره ؟ حقوق؟ 
هر مشکلی قطعا تموم میشه ، شما از پسش بالاخره بر میاین ، منظورم لزوما فائق اومدن بر مشکل نیست ، منظورم اینه که بالاخره یا شکست و از دست دادنتون رو فراموش می کنین یا با یه پیروزی خوشگل تمومش می کنین 
از خدا کمک بخواین 
و خوشبین باشین 
برای منم دعا کنین ❤️