رهگذرای قشنگ نود و شیشی من سلام 

جونم براتون بگه که دو روز اول همش اینورو و اونور بودیم بعدشم راه افتادیم و زدیم به جاده 

خیلی زیباس جاتون خالی ، هم برف هم آفتاب داغ هم بارون هم خشکی رو دیدیم 

تو این چند روزه و تو جاهای مختلف که رفتیم دیدم شهرستانامون بعضیاش واقعا محرومه 

مردم همه جا مهربونن و خونگرم اما یه کوچولو اهل قضاوت طرف مقابل از رو ظاهر 

و دیگه اینکه زندگیه روستاییمون داره ضعیف و ضعیف تر میشه 

دلم برای اتاقم تنگ شده 


میرم و باز میام❤️