.
.
شانس؟
این چند وقته خیلی این کلمه رو شنیدم 
ما تو ذهنمون اگر کسی رو لایق اون چیزی که بهش رسیده ندونیم یا احساس کنیم که برای به دست آوردنش زحمت لازمو نکشیده میگیم "چه شانسی داره "
راستش من از بچگی به جای استفاده از شانس و این چیزا میگفتم چقدر خدا دوسش داره  حتما یه کاری کرده که خیلی خوب بوده پیش خدا 
نه بخاطر اینکه متفاوت باشه 
بلکه می خواستم یه جورایی شانسو از رده خارج کنم 
دوست داشتم به جای اون نقش یه قدرتی پر رنگ تر بشه که واقعیه ، شنوائه و انصاف هم داره 
و در واقع به نظرم میومده که اگه شانس هم وجود داشته باشه بازم فقط یکی از کاتالیزور های رسیدن به هدفه و اگر من بد شانسم باشم بالاخره راهی وجود داره که آرامش و رسیدن رو هرچند یه کم دیر تر ایجاد کنه  
.
.