.

.

تولد من اول فروردینه و سالی که گذشت بیستمین سال زندگیه من بود 

سال خوبی نبود و خیلی اتفاقا افتاد که دوسشون نداشتم 

شاید به جرئت بشه گفت بدترین سال بوده برام از تمام جهات 

نکته ی مثبت امسال این بود که شناختم نسبت به آدمای اطرافم بیشتر شد

و درجه بندیم نسبت بهشون دقیق تر

فهمیدم که این دنیا می تونه سیلی های محکمی بهم بزنه و تنها کسیم که می تونه بهم کمک کنه بعد از خدا  خودمم 

فهمیدم آدم بزرگا چقدر تنهان و نباید اصلا دنیا رو جدی بگیرم

فهمیدم  اگه مثبت نگاه نکنم خیلی زود از رده خارج میشم 

فهمیدم تنها آدمایی که هیچ وقت و به هیچ قیمتی نمی تونم ازشون دل بکنم خانواده ی قشنگمن

فهمیدم خیلی چیزا هستن که با منطق من سازگار نیستن و شاید هیچ وقت دلیلشونو متوجه نشم و بی خیالی و فراموشی برای همین موقع هاست ، توکل و طلب کمک از خدا  برای همین موقع هاست وگرنه وقتی اوضاع گل و بلبله که همه توکل بلدن 

فهمیدم که بیشتر اوقات فرق درست و غلط از مو هم باریک تره و دو دو تا همیشه چهارتا نمیشه 

فهمیدم اوضاع اون دنیام تا الان خیلیم جذاب نیست و حس می کنم تا الان ِ زندگیم تو هپروت بودم و حتی شاید هنوزم باشم !

فهمیدم که مدیریت احساسم ضعیفه و دلبستگیام زیاد 


و فهمیدم که برای خواسته هام باید خیلی قوی بشم خیلی 

 


 من همچنان هستم ، نگاهم به آسمونه و زندگیم در جریانه

 

می خوام تو سال جدید زندگیم آدم بزرگتر و قوی تری باشم

میخوام سالم تر و شادتر از گذشته باشم

 برنامه ی درسیم منسجم و مرتب باشه 

دوست دارم از آینده ی دور دل بکنمو و بچسبم به آینده ی نزدیک خودم 

دوست دارم طاقتم زیاد بشه صبرم زیاد بشه و زود قضاوت نکنم و از کار آدما خیلی دلگیر نشم 

دوست دارم بخشیده بشم از جانب هرکی که اذیتش کردم و خودمم شروع کردم که ببخشم 

می خوام ایمان و توکلم بیشتر بشه ، انتظاراتم پایین بیاد و تلاشم بره بالا

می خوام مدیریت مالی و حساب کتاب خرج هام بهتر بشه

می خوام یادم بمونه که شکر گذار باشم  و استفاده کنم از نعمت هام به جای زیاده خواهی

و آخر از همه دوست دارم از این دوره ای که توشم گذر کنم و ذهنم و درگیریاش آروم تر باشن و تجربه هام کارامد باشه نه اینکه زمینم بزنه 

 

.

.

بیست یک ِمهربونی باش ، باشه ؟🎈